Brussels Gewest verdeelt 3,5 miljoen euro over sportclubs

Op voorstel van Brussels minister-president Rudi Vervoort en minister Sven Gatz heeft de Brusselse regering ingestemd met de verdeling van 3,5 miljoen euro over zo’n 200 sportverenigingen in het Gewest. Met deze middelen zullen de sportclubs initiatieven nemen voor hun jongerenwerking en het nationale en internationale imago van het Gewest uitdragen.

Al sinds 2006 ondersteunt de Brusselse regering sportinitiatieven in het gewest. Samen of individueel sporten in een club heeft vele gunstige effecten en voordelen voor de deelnemers én voor hun achterban. Sport bevordert bijvoorbeeld de sociale integratie en cohesie. Sporten laat gevoelens van verbondenheid groeien, over soms grote verschillen tussen mensen heen. Daardoor levert sporten ook een bijdrage aan de ontwikkeling van een typische identiteit in een superdiverse, meertalige en kosmopolitische stadsregio als Brussel.

Elk jaar kunnen de sportclubs uit het gewest intekenen op deze projectoproep. De Brusselse administratie beoordeelt vervolgens de dossiers. Zij houdt daarbij rekening met een verdeling van de clubs in zes categorieën, gaande van voetbal- en basketbalclubs met een nationale uitstraling die mee strijden in internationale competities, tot de amateursportclubs op het gewestelijk grondgebied.  

Minister-president Rudi Vervoort: “Ik vind dat iedereen moet kunnen sporten, in welke discipline ook en los van financiële, culturele of sociale grenzen. Ik ben ervan overtuigd dat naast de fysieke voordelen voor eenieder, sporten ook op een prachtige manier maatschappelijke waarden bevordert als integratie en sociale cohesie. Bovendien is het een formidabel instrument in de strijd tegen onverdraagzaamheid.”  

Minister Sven Gatz: “Sportliefhebbers en supporters weten dat steden mee kunnen surfen op het succes van de sportclubs die ze huisvesten. Wat is er mooier dan jongeren die samen als een team een wedstrijd betwisten tegen een andere ploeg, voor de eer van hun club en hun stad? Vanuit de bevoegdheid voor het imago van Brussel, die ik deel met de minister-president, ben ik fier circa 200 Brusselse sportclubs te kunnen ondersteunen, van het grote RSC Anderlecht en Brussels Basketball tot de kleinere Royal Ukkel Hockey Club of de RWDM Girls.”

Bij de verdeling van de projecten ging dit jaar bijzondere aandacht naar de ontwikkeling van hockey en projecten die gericht zijn op jongeren met een beperking. Het aantal hockeyclubs dat een subsidie ontvangt, steeg van acht naar tien. Zeven projecten zijn specifiek gericht op sportclubs voor jongeren met een beperking.

De volledige lijst van de gesubsidieerde clubs vindt u in bijlage.

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel