Brussels gewest schaft eindemandaatregeling statutaire ambtenaren af

Brussels gewest schaft eindemandaatregeling statutaire ambtenaren af

Op voorstel van Brussels minister van Openbaar Ambt Sven Gatz, heeft de Brusselse regering vandaag beslist om het verloningssysteem van de mandaathouders bij topfuncties in de Brusselse gewestelijke administratie te hervormen. De regering voert daarmee uit wat minister Gatz eerder deze week al in het Brussels Parlement bekendmaakte.

Het huidige systeem liet statutaire ambtenaren die twee mandaatfuncties van vijf jaar hebben uitgevoerd toe om hun loon van topambtenaar tot hun pensioen te behouden. De Brusselse regering wijzigt dit systeem nu: in de nieuwe regeling zullen de statutaire ambtenaren die een mandaatfunctie krijgen toegewezen, na hun mandaat terugvallen op het loonbarema van vóór de start van het mandaat. Wanneer het mandaat ten einde komt zal de betrokken ambtenaar in het nieuwe systeem op het loonbarema terugvallen dat hij of zij had voor de start van het mandaat. De Brusselse regering volgt met deze hervorming de aanpak van het Waalse Gewest.

Het nieuwe systeem zal de regering nog wel toelaten om topambtenaren na hun mandaatperiode een bijzondere opdracht te geven. Die krijgt dan de vorm van een projectopdracht die in de tijd begrensd wordt tot maximaal twee jaar. De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel zal voor deze projecten een lijst van mogelijkheden opmaken. Zo’n systeem bestaat ook in de federale overheid.

Deze princiepsbeslissing zal nu juridisch in detail uitgewerkt worden en de gangbare procedure van formele besluitvorming volgen, zoals het syndicaal overleg in Sectorcomité XV en advies van de Raad van State.

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz
Story image

 

Ambtenarenzaken
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel