Brussel wordt gaststad voor wereld congres van stadsontwikkeling

De Brussels Urban Summit zal plaatsvinden op de Kunstberg van 12 tot 15 juni 2023. Aan het grote internationale congres zullen beleidsmakers, experten en civil society uit meer dan 350 grootsteden deelnemen.

De Brussels Urban Summit is een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en wordt medegeorganiseerd door Metropolis, Eurocities, en de OESO. Samen slaan deze partners de handen in elkaar voor een unieke samenwerking op initiatief van Brussels Staatssecretaris voor stedenbouw en internationale betrekkingen Pascal Smet.

De raad van bestuur van Metropolis keurde gisteren de kandidatuur van Brussel goed als gaststad voor het Metropolis World Congress dat iedere drie jaren gehouden wordt. Het congres van Metropolis is één van de meest gerenommeerde congressen op vlak van grootstedelijke ontwikkeling wereldwijd.

De beslissing volgde op een eerdere goedkeuring van Eurocities om haar jaarlijkse stedencongres op hetzelfde moment naar Brussel te halen, en eenzelfde kandidatuur en goedkeuring bij de OESO om haar jaarlijkse Champion Mayors Summit for Inclusive Growth in Brussel te organiseren. De drie evenementen worden zo samengebracht onder één grote noemer; De Brussels Urban Summit 2023.

Metropolis is een netwerk van meer dan 130 grootsteden en -regio’s van meer dan een miljoen inwoners. De leden van metropolis delen kennis en ervaring om samen grootstedelijke uitdagingen van de toekomst aan te gaan en Metropolis verdedigt de belangen van grootsteden op het internationale toneel.

Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet was aanwezig bij de raad van bestuur Bogota en verdedigde de Brusselse kandidatuur met succes. De Staatssecretaris is vicevoorzitter van Metropolis en voorzitter van de Europese tak van Metropolis.

Eurocities is het grootste en meest invloedrijke Europese stedennetwerk van meer dan 200 grote en middelgrote Europese steden in 39 landen, die samen 130 miljoen mensen vertegenwoordigen. De OESO lanceerde op haar beurt sinds 2016 de jaarlijkse Champion Mayors Summit for Inclusive Growth. Deze jaarlijkse top, met een focus op inclusieve groei in een stedelijke context, is een erg prestigieus evenement, en vond achtereenvolgens plaats in New York, Parijs, Seoul, Athene. Het Brussels Gewest organiseert de Mayors Summit in samenwerking met de Stad Brussel en burgemeester Philip Close.

Staatssecretaris Smet zal De Brussels Urban Summit samen hosten met Brussels minister-president Rudi Vervoort en Brussels Minister bevoegd voor het image van Brussel, Sven Gatz en burgemeester Philippe Close.

Uitwisseling en samenwerking met andere steden is cruciaal. Brussel gaat de uitdagingen die op ons afkomen op vlak van klimaat, huisvesting, migratie, mobiliteit, … niet alleen kunnen aanpakken maar samen met andere grote steden staan we ongelooflijk sterk. Want steden zijn en blijven de motor van de wereld waarin we leven. En de veranderingen die we in onze steden in gang zetten zullen de hele wereld veranderen. Meer en meer wordt Brussel als voorbeeld gezien in de wereld omwille van haar transformatie en door  de Brussels Urban Summit die we volgend jaar organiseren is ook de uitgelezen gelegenheid om de wereld te tonen hoe we onze stad aan het transformeren zijn naar een stad op mensenmaat, zegt Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet
“Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een kosmopolitische stad die perfect de dynamiek maar ook de moeilijkheden van een metropool illustreert.  Als zodanig vormt het een boeiend laboratorium om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan. Het is in die geest dat het Gewest het initiatief heeft genomen om de Brussels Urban Summit te organiseren, die de gelegenheid zal zijn om het internationale imago van Brussel andermaal te versterken.  Het evenement, dat drie verschillende conferenties met meer dan 1.500 internationale deelnemers zal omvatten, zal ons Gewest nog sterker positioneren als een aantrekkelijk centrum voor de organisatie van Europese en internationale conferenties, tentoonstellingen, seminars, topontmoetingen en congressen. Bovendien zal dit evenement op een zeer concrete en belangrijke manier bijdragen tot de verdere heropleving van onze lokale economie, met name door de ondersteuning van de Brusselse horecasector", aldus de minister-president.
Brussels minister Sven Gatz: “Samenwerking om de grootstedelijke uitdagingen aan te pakken, daar werkt het Brussels Gewest graag aan mee. Dat Metropolis de kandidatuur van Brussel goed als gaststad voor het Metropolis World Congress van volgend jaar heeft goedgekeurd, is bijzonder goed nieuws voor onze stad!”
“De Stad Brussel, hoofdstad van de Europese Unie, is tevreden dat ze werd gekozen als gaststad van het Metropolis World Congress in 2023. Met het Brussels Gewest zullen we daarnaast ook de jaarlijkse algemene vergadering van Eurocities en de Champion Mayors Summit for Inclusive Growth van de OESO ontvangen.  Het zijn de steden die zich aan een nieuwe realiteit kunnen aanpassen en die kunnen inspireren. Steden vormen het hart van maatschappelijke veranderingen. Inclusieve groei zal altijd via steden gebeuren,” voegt de burgemeester van de Stad Brussel Philippe Close eraan toe.

Tijdens de Brussels Urban Summit zullen honderden experten, beleidsmakers en de burgermaatschappij van over de hele wereld zullen elkaar in de Europese hoofdstad ontmoeten.

Het congres heeft als doel heeft om een dialoog te voeren over 'de stad van morgen', en dat tussen verschillende steden uit Afrika, Noord-Amerika, Azië en Europa. Deze dialoog moet Europese steden ook helpen een meer gezamenlijke visie te definiëren en strategisch uit te dragen wereldwijd. 

Tijdens het congres zullen o.a. deze thema’s aan bod komen:

  • Stadsplanning, publieke ruimte, mobiliteit en New European Bauhaus
  • Inclusieve groei
  • Migratie, de sociaaleconomische, demografische en politieke impact
  • Klimaatbeleid en de Green Deal
  • Betaalbare huisvesting in steden

Blijf op de hoogte via: https://www.urbansummit.brussels/

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz

 

 

 

Imago van Brussel
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel