Brussel, de art-nouveauhoofdstad

Lancering ART NOUVEAU PASS en 2023 wordt het jaar van de art nouveau

De Brusselse regering wil de status van Brussel als art-nouveauhoofdstad nog meer naar voren brengen. Daarvoor heeft ze een veelbelovende strategie uitgewerkt. Wereld Art Nouveau Dag was de dag bij uitstek om die strategie toe te lichten.

Brussel is ontegensprekelijk dé hoofdstad van de art nouveau. Vanaf 1890 brachten grote architecten zoals Horta vernieuwing en creëerden ze een totaalkunst die een invloed had op alle kunstvormen. Sinds meer dan een eeuw fleuren deze kunstenaars de straten van Brussel op, met niet minder dan 400 bouwwerken. Van gebouwen tot meubels en siervoorwerpen, van vaatwerk tot haute couture. De stijl wordt gekenmerkt door gebogen lijnen en arabesken, fauna en flora, kleur en licht. Het is dan ook essentieel om de geschiedenis en de esthetiek van dit uitzonderlijke erfgoed in het belang van zoveel mogelijk mensen te blijven vrijwaren, in de kijker te plaatsen en door te geven,” Rudi Vervoort

 

“We willen dat iedereen onze Brusselse art-nouveauparels kan ontdekken en er van kan genieten. Ze moeten wereldwijd echte uithangborden van onze stad worden. Daarom heb ik mijn schouders gezet onder de ART NOUVEAU PASS, waar bezoekers al deze zomer gebruik van kunnen maken.Daarnaast gaan we in 2023 een volledig jaar aan de Brusselse art-nouveau wijden, met tal van activiteiten. Bovendien zullen er in de nabije toekomst ook nog nieuwe art-nouveaulocaties hun deuren openen voor het grote publiek en staan er nog tal van restauraties en beschermingen op til. We hebben een volledige strategie uitgewerkt rond art nouveau,” Pascal Smet

 

 “Steden zijn wereldwijd de geboortegrond van vernieuwing en een broeihaard van innovatie. Zo zijn in Brussel de art nouveau en art deco ontloken. Doorheen Brussel vind je tal van pareltjes in kunst en architectuur van deze kunststromingen. Daarom is de strategie voor Art Nouveau die we hier ontplooien zo belangrijk voor het imago van Brussel,” Sven Gatz

 

Vandaag zijn meer dan 250 art-nouveaugebouwen deels of helemaal beschermd en bijna 1000 voorwerpen zijn opgenomen in de Brusselse inventaris van het bouwkundig erfgoed. Deze kunststroming lokt verwondering uit en maakt mensen nieuwsgierig. Steeds meer mensen willen de art nouveau leren kennen en de recente openingen voor het publiek van het Solvayhuis en het Cauchiehuis dragen daartoe bij. Om voor een echte dynamiek en een structureel aanbod te zorgen, hebben urban.brussels en Brussels Museums samen met visit.brussels een nieuw cultureel aanbod uitgewerkt:

 

ART NOUVEAU PASS

Om iedereen de kans te geven de art-nouveaumeesterwerken van Brussel te ontdekken, is er vanaf nu een all-in-onepass. Deze ART NOUVEAU PASS laat je drie opties kiezen uit zeven iconische art-nouveauparels, namelijk het Autrique Huis, het Cauchiehuis, het Hortamuseum, het Solvayhuis, het MIM - Muziekinstrumentenmuseum, het Belgisch Stripcentrum en de voormalige winkel van edelsmederij Wolfers Frères , die werd heropgebouwd in het Museum Kunst & Geschiedenis.

Deze museumpas bundelt dit unieke erfgoed en prijst tegelijkertijd dit te weinig bekende aanbod bij Brusselaars, Belgen en buitenlandse toeristen aan. Er zullen in de nabije toeekomst nog nieuwe, fascinerende locaties opengaan. Ook die krijgen in de toekomst een plaatsje op de ART NOUVEAU PASS. Zo wordt dit betaalbare en handige ontdekkingsaanbod nog ruimer en aantrekkelijker.

 

2 formules:

Voor de ART NOUVEAU PASS zijn er twee formules, telkens goed voor een bezoek een 3 art-nouveautrekpleisters in een periode van zes maanden na de aankoop. In de eerste formule, aan een voorkeurtarief van € 19, kan je kiezen uit zes opties, met uitzondering van het Solvayhuis. De tweede formule, voor € 29, bevat een bezoek aan het Solvayhuis en twee locaties naar keuze uit de bovengenoemde lijst.

De ART NOUVEAU PASS is vanaf 10 juni te koop op: http://www.artnouveaupass.brussels/.

 

2023: het jaar van de art nouveau

Om de status van Brussel als art-nouveauhoofdstad te bestendigen, werd beslist om 2023 aan de art nouveau te wijden. De komende maanden zullen verschillende Brusselse, Belgische en internationale partners samenzitten om het programma samen te stellen. Er zullen niet alleen tentoonstellingen en colloquia worden georganiseerd, maar ook gebouwen opengaan voor het publiek. De restauratiewerken daarvoor zullen worden begeleid en ondersteund.

Voor de uitvoering van deze art-nouveaustrategie legt urban.brussels de focus op drie pijlers:

“Vaak wordt gedacht dat de art nouveau in Brussel welbekend is. Naast de illustere realisaties zijn er evenwel ook een aantal verwezenlijkingen die nauwelijks gekend en zelfs weinig toegankelijk voor het publiek zijn. In het kader van zijn opdracht om het Brusselse erfgoed te herwaarderen en het publiek er warm voor te maken, wil Urban het art-nouveauerfgoed bekendheid doen verwerven door het te inventariseren en te vrijwaren. Urban is fier om de nieuwe online gids, www.InsideArtNouveau.urban.Brussels voor te stellen. Deze website plaatst niet alleen honderden art-nouveauverwezenlijkingen in de kijker, maar zorgt er tevens voor dat Brussel als bakermat van de art nouveau op de kaart wordt gezet,” zegt Bety Waknine.

 

Identificeren, beschermen en restaureren

We zetten het inventariswerk van het roerend en onroerend erfgoed verder.

In 2021, 2022, 2023 zullen grootschalige restauratiewerken plaatsvinden (Bloemenwerf, Cauchiehuis, Solvayhuis, Huis van Eetvelde, Huis Frison, Stocletpaleis, Woning Beukman, Hotel Hannon).

 

De Brusselse musea en instellingen ondersteunen en opwaarderen

Het Gewest blijft, vooral financieel, steun bieden aan de verschillende Brusselse musea en instellingen waar je de art nouveau kan bewonderen, zoals het Hortamuseum, het Solvayhuis, het Cauchiehuis, de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (waarvan de nieuwe art-nouveauvleugel voor het eerst een door Victor Horta ontworpen wintertuin in scene zal zetten), het Belgisch Stripcentrum, enz.

 

De educatieve begeleiding van jongeren versterken

Het Gewest zal de samenwerkingsinitiatieven tussen de pedagogische diensten van verschillende musea en verenigingen ondersteunen, met name voor jaarlijkse evenementen (zomerstage) en schoolprojecten:

 

Opening Hotel Hannon 

Dankzij de steun van het Gewest en een samenwerking tussen de gemeente Sint-Gillis, het Hortamuseum en het Gewest zullen de deuren van deze nieuwe locatie begin 2022 opengaan.

 

Meer inzetten op bezoeken met gids en de opening van unieke goederen

Er wordt meer ingezet op bezoeken met gids (individueel, groep, enz.) aan art-nouveaugebouwen en in 2023 komt er een speciale editie van het BANAD Festival.

Nieuwe goederen zullen uitzonderlijk hun deuren openen, zoals Bloemenwerf, dat in 1895 door Henry van de Velde werd gebouwd en de Woning Beukman, in 1900 gebouwd door Albert Roosenboom.

Brussel telt veel partnerverenigingen, waaronder:

 

De website “Inside Art Nouveau” opnieuw uitwerken

Dit proefproject werd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelanceerd. Via deze site kunnen bezoekers binnenkijken in art-nouveaugebouwen waar ze geen toegang toe hebben. Dat kan via diverse documenten, zoals oude en hedendaagse plannen, foto’s en postkaarten.

De nieuwe versie van de site wordt in het najaar van 2021 gelanceerd. Veel art-nouveaugebouwen zullen er permanent in the picture staan, tot in 2023.

 

Verder digitaliseren en immersieve ervaringen verder doorzetten

Er werden al verschillende initiatieven genomen, waaronder het virtuele 3D-bezoek aan het Hortamuseum en de virtuele reconstructie van het Volkshuis, recent  gelauwerd door Europa.

Met de komende digitalisatie van het Stocletpaleis en de uitwerking van een immersive experience zetten we deze initiatieven verder.

 

Brussel internationaal verankeren als art-nouveauhoofdstad

Het Gewest wordt de drijvende kracht van het  Réseau Art Nouveau Network (RANN).

Dit Europese netwerk werd in 1999 opgericht om een studie-, beschermings- en herwaarderingsprogramma van de art nouveau na te streven en het grote publiek zoveel mogelijk kennis te laten maken met dit erfgoed. Het bestaat uit art-nouveaudeskundigen uit meer dan twintig steden en Europese instellingen. Vandaag is het samengesteld uit 20 instellingen uit 15 landen (uit alle hoeken van Europa + Cuba), 42 art-nouveaudeskundigen en 22 individuele leden. Sinds 2014 draagt het het label culturele route van de Raad van Europa. 

 

http://www.artnouveau-net.eu/.

De conservator van het Hortamuseum werd op 4 juni 2021 verkozen tot voorzitter van het RANN. Dat zal de internationale uitstraling van Brussel alleen maar ten goede komen.

Er zal ook een nieuwe rondreizende art-nouveautentoonstelling komen. Die zal tijdens staatsbezoeken en internationale evenementen worden gebruikt.

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel