Bronzen Zinneke voor Caroline Pauwels

Brussels minister Sven Gatz heeft aan Caroline Pauwels een Bronzen Zinneke overhandigd. Hij deed dat op een symbolisch gekozen dag, namelijk 28 mei, de Dies Natalis van de VUB, de dag in 1970 waarop de koning de wet ondertekende die aan de VUB rechtspersoonlijkheid toekende. Met het Bronzen Zinneke vervoegt Pauwels, na onder meer Angèle, Toots Thielemans, Eddy Merckx en Anne Teresa De Keersmaeker, de rij van informele ambassadeurs van Brussel.

Het Bronzen Zinneke is een genummerd en bronzen miniatuurbeeldje van het kunstwerk van Tom Frantzen dat in de Kartuizerstraat in het centrum van Brussel te bewonderen is. Sven Gatz, als minister bevoegd voor het Imago van Brussel, schenkt met enige regelmaat zo’n beeldje weg aan personen die zich verdienstelijk maken voor Brussel.

Een Zinneke is een sterke hond, een kruising van verschillende rassen, streetwise en ondernemend, zonder complexen, nieuwsgierig naar de wereld. Symbolisch staat hij voor “de” Brusselaar, meestal ook een kruisbestuiving van de vele volkeren en culturen die doorheen de geschiedenis in Brussel 'passeerden', gastvrij en vooral geen 'dikkenek'. Het Zinneke is in die betekenis een 'atypisch symbool' van het interculturele en internationale karakter van Brussel.

Gatz reikt zo’n Zinneke uit aan personaliteiten die het zinneke-zijn tot buiten de grenzen promoten. Of soms ook aan een buitenlander die bewust met de zinnekes komt verbroederen. Komen in aanmerking: personen die ​ een bijdrage geleverd hebben aan het imago van Brussel in de wereld, en de promotie van Brussel als een stad die tegelijk kosmopolitisch en volks is, open en meertalig, een labo van ideeën. De ideale laureaat is iemand die zich kan vereenzelvigen met het “Zinneke”. De laureaat moet daarnaast als een informeel ambassadeur van Brussel beschouwd kunnen worden.

Gatz heeft die kwaliteiten gevonden in Caroline Pauwels, de recent afgetreden rector van de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Caroline Pauwels, geboren in 1964, is net gestopt in haar tweede termijn als rector van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). ​ Voordien heeft ze onderzoekscentrum SMIT uitgebouwd tot een referentie ver buiten de grenzen, en een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van iMinds, met living lab, smart cities en media innovatie initiatieven die wereldwijd geprofileerd worden.

Caroline Pauwels zorgde ervoor dat de universiteit buiten de grenzen van de eigen campussen ​ trad. Dit resulteerde in tal van projecten zowel op onderwijs, onderzoek als maatschappelijk vlak. Ze maakte van de VUB een urban engaged University die de B van Brussel in al zijn facetten betrok. Het WeKONEKT.Brussels project was er een van. De link tussen wetenschap en kunst werd hier in samenspraak met de Brusselse kunst- en cultuurhuizen uitgediept. En met de graduation ceremonies gaf ze de studenten een uitzwaai op het iconische stadsplein bij uitstek, onze Grote Markt. Samenwerken met anderen en hierin kruisbestuiving vinden is de kracht die van Caroline Pauwels een echt Zinneke maakt.

Tegelijkertijd sleutelt ze aan de Brusselse mediaperceptie. ​ De Brusselse eigenheid of Brusselse factor nam zij niet enkel in haar beleidsplan maar in iedere discussie, denkoefening en in haar eigen uitstraling mee. Tot in Oostende zelfs, waar ze als curator van Theater aan Zee met verenigingen, instellingen en kunstenaars uit Oostende én Brussel samenwerkte rond verwondering.

Ook als drijvende kracht achter Difference Day, een jaarlijks evenement in het teken van de World Press Freedom Day, zette zij Brussel resoluut in de schijnwerpers.

“Of het nu is op het academisch terrein, in de beleidsvoering en de uittekening van pistes, contacten en samenwerkingen voor de universiteit, of in interviews die zij als veelbevraagde media-figuur geeft, altijd is de Brussel-factor meer dan prominent aanwezig in het denken en handelen van Caroline Pauwels,” zegt minister Gatz. “Ze lokte de studenten van de campus weg om hen onder te dompelen in de stad als laboratorium, ze bracht de klassieke ‘opening van het academiejaar’ buiten de aula tot in de Brusselse cultuurtempels, ze gaf de universiteit én Brussel meer dan ooit bovenlokale en internationale uitstraling, als Trump of een Leuvens rector wat ‘bijsturing’ nodig hebben in hun perceptie over Brussel is het haar stem die zich verheft. Brussel en ik zijn fier met zo’n ambassadrice.”

Caroline Pauwels heeft al veel prijzen in ontvangst mogen nemen. De meesten waren voor academische verdiensten. ​ Met het Bronzen Zinneke vervoegt zij het gezelschap van o.a. Angèle, Johan Verminnen, Eddy Merckx, Pascal Duquenne, Toots Thielemans, Vincent Kompany, Paul De Knop en Anne Teresa De Keersmaeker.

Story image
Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz
Imago van Brussel
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel