Bourgeois en Gatz willen waken over veilige restauratie Lam Gods

Minister-president Geert Bourgeois en minister voor Onroerend Erfgoed en minister van Cultuur Sven Gatz stellen alles in het werk om een veilige restauratie van het Lam Godsretabel te verzekeren. Na de berichten over een probleem met de relatieve vochtigheid dat gedurende een korte periode in het Museum voor Schone Kunsten te Gent (MSK) was opgedoken, roepen beide ministers alle betrokkenen bij elkaar om dergelijke risico’s bij de restauratie van Vlaanderens belangrijkste erfgoedstuk uit te sluiten.

Bourgeois en Gatz willen de onrust die in sommige media opdook over een incident met de relatieve vochtigheid bij de restauratie van het Lam Godsretabel in het MSK, zo snel mogelijk de kop indrukken. Het Lam Godsretabel is het absolute Vlaamse topstuk, beschermd via het Topstukkendecreet en het Onroerend Erfgoeddecreet. Het meest geliefde schilderij van de Vlamingen wordt in Zaal 4 van het Gentse museum in verschillende fasen gerestaureerd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK). Aangezien de restauratie voor het oog van de museumbezoekers in een afgesloten ruimte gebeurt, vormt ze op zich al een spectaculaire attractie.

Beide ministers investeerden samen al anderhalf miljoen euro in het restauratieproject, de helft via onroerend erfgoed en de helft via cultuur. Daarnaast investeert ook de kerkfabriek van de Sint-Baafskathedraal voor 20 procent in de restauratie, via het Fonds Baillet Latour. In 2019 wordt de tweede fase afgerond zodat er een rustjaar wordt ingepland waarin het retabel kan figureren in het hefboomproject “Vlaamse Meesters” van Toerisme Vlaanderen. Voor de derde fase van de restauratie, die zal aanvangen in 2021, zal dan een nieuw subsidiedossier ingediend moeten worden. Daarover zal de volgende Vlaamse Regering zich buigen.

Om de onrust die vandaag hangt rond de restauratie uit de weg te ruimen, roepen de ministers Bourgeois en Gatz alle betrokken partijen rond de tafel: het KIK, het MSK, de stad Gent als inrichtende macht van het MSK, de kerkfabriek als eigenaar van het retabel en de Topstukkkenraad.

Minister-president Geert Bourgeois: “Het Lam Gods is een van Vlaanderens meest iconische top erfgoedstukken, zowel in binnen- en buitenland. Vlaanderen betoelaagt dan ook 80% van de restauratiekosten zodat tal van generaties na ons blijvend kunnen genieten van dit Vlaams meesterwerk. Het zou dan ook ontoelaatbaar zijn dat omgevingsfactoren de restauratie van deze erfgoedparel bedreigen. Ik zal samen met collega Gatz alle betrokken partners en instanties samenbrengen om meer uitleg te krijgen over de situatie. Vlaanderen gaat steeds zorgvuldig om met zijn erfgoed, dat kan en mag niet bedreigd worden. Wij zullen dan ook geen enkele onzorgvuldigheid aanvaarden”.

Sven Gatz: “Vlaanderen draagt een grote verantwoordelijkheid om het unieke erfgoed van het prachtige Lam Gods van Jan Van Eyck in goede staat over te dragen aan al wie na ons komt. We willen er absoluut zeker van zijn dat dit beroemdste en populairste werk uit ons artistiek patrimonium in al zijn glorie en veilig hersteld wordt.”    

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Lisa Lust Woordvoerder, Geert Bourgeois
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Lisa Lust Woordvoerder, Geert Bourgeois
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel