Bourgeois en Gatz geven ruimte aan vrijwilligers

Zo’n 750.000  Vlamingen zetten zich op regelmatige basis in als vrijwilliger. Dat doen ze ongeveer vier uur per week in tal van verenigingen en organisaties. Vrijwilligers storen zich nog te veel aan onduidelijkheid over het statuut, het papierwerk en een moeilijk, versnipperd wetgevend kader bij dat engagement. Minister-president Geert Bourgeois en minister van Cultuur Sven Gatz willen het vrijwilligerswerk aanmoedigen door die storende drempels te verlagen. Het  actieplan dat ze daarvoor hebben opgesteld, heeft vandaag de goedkeuring van de Vlaamse regering gekregen. 

Geert Bourgeois: “Niet alleen in cultuur, maar ook in jeugd, welzijn, sport, natuur en andere maatschappelijke domeinen zetten vrijwilligers tal van succesrijke activiteiten op touw. In Vlaanderen maken vrijwilligers op die manier echt een verschil, voor de mensen en voor de maatschappelijke doelen en idealen die ze nastreven”.

Maar hun inzet stoot vandaag nog te vaak op drempels die sommigen er zelfs van weerhouden om zich als vrijwilliger op te geven. Het beleid is bovendien versnipperd. Zowel het federaal, het Vlaams als het gemeentelijk niveau buigen zich over het statuut van de vrijwilliger.

Door de uitwerking van een concreet actieplan willen minister-president Geert Bourgeois en coördinerend minister Sven Gatz het vrijwilligerswerk toegankelijker maken. Het actieplan focust op drie concrete doelstellingen: een beter wetgevend kader en statuut; betere informatie en ondersteuning; en minder regels. 

Samen met de federale overheid willen beide ministers op korte termijn een werkgroep opstarten.  Daarin willen ze ongelijkheden tussen vrijwilligers wegwerken zoals de forfaitaire onkostenvergoeding, een betere regeling voor de fietsvergoeding en de aansprakelijkheid, etc. Vrijwilligers genieten vandaag ook niet in elke sector dezelfde bescherming. Dat moet anders.

Bourgeois en Gatz willen ook de administratieve rompslomp aanpakken. Vrijwilligers moeten zich snel en makkelijk kunnen inschrijven. “Werklozen of vluchtelingen die zich graag nuttig willen maken als vrijwilliger, hoeven zich binnenkort bijvoorbeeld niet meer aan te melden bij de RVA of Fedasil. Vrijwilligerswerk kan voor deze doelgroepen een poort naar een betere toekomst openen, omdat zij er ervaring mee opdoen, contacten met andere mensen kunnen leggen en hun sociaal netwerk vergroot. Dat moet aangemoedigd worden,” aldus minister Gatz.

Op Vlaams niveau willen de ministers vrijwilligers een betere ondersteuning biedenWe versterken het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk om deze opdrachten op te nemen en moedigen samenwerking met de Verenigde Verenigingen en de VVSG aan. Ook de website www.vrijwilligerswerk.be zal beter bekend worden gemaakt,” zegt minister president Geert Bourgeois. Die website bevat de recentste informatie over de rechten en plichten van vrijwilligers. Kandidaat-vrijwilligers kunnen er ook in contact komen met organisaties die vrijwilligers zoeken.

Het actieplan zet ook in op een betere afstemming met steden en gemeenten. Onze steden en gemeenten zien het belang in van een bloeiend lokaal vrijwilligerswerk. Ook zij willen dit verder versterken en ondersteunen. Met hen wordt bekeken hoe de Vlaamse overheid hierbij kan helpen.

“Ik ben blij dat dit actieplan vorm heeft gekregen. Veel Vlamingen zetten zich vandaag in om als vrijwilliger een handje te helpen. We zijn hen daar dankbaar voor en willen ook anderen aanmoedigen om hetzelfde te doen. Met concrete acties die het papierwerk verminderen, beter informatie en ondersteuning bieden en al te veel regels vermijden, moet dit lukken,” zegt minister Gatz.

Het actieplan werd vandaag principieel goedgekeurd en wordt nu voor advies voorgelegd aan de strategische adviesraden, de Vlaamse Jeugdraad en de Vlaamse Ouderenraad.

Contacteer ons
Benjamin Muylaert Woordvoerder Geet Bourgeois
Eva Vanhengel Woordvoerster Sven Gatz
Benjamin Muylaert Woordvoerder Geet Bourgeois
Eva Vanhengel Woordvoerster Sven Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel