Bib Koninklijk Conservatorium Brussel krijgt kwaliteitslabel

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft beslist om een kwaliteitslabel toe te kennen aan de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Brussel (Erasmushogeschool Brussel).

Musea, culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken kunnen een kwaliteitslabel krijgen op basis van een internationale minimumstandaard voor een professionele cultureel-erfgoedwerking.

Door het toekennen van de kwaliteitslabels, waar geen subsidiëring aan verbonden is, draagt de Vlaamse overheid bij tot een duurzame en kwaliteitsvolle cultureel-erfgoedwerking. Het hebben van een kwaliteitslabel toont aan dat het cultureel erfgoed binnen de organisatie in goede handen is, dat er zorg- en duurzaam mee wordt omgesprongen en dat het cultureel erfgoed wordt beheerd volgens de regels van de kunst. Het schept vertrouwen tegenover derden, zoals andere musea, erfgoedbibliotheken of archieven, schenkers, bruikleengevers, cultureel-erfgoedgemeenschappen, het publiek en financiële partners als sponsors, verzekeraars of andere overheden. En, het geeft voor de samenleving garanties naar de toegankelijkheid en de toekomst van het cultureel erfgoed. In het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet van 24 februari 2017 vormt het de voorwaarde voor het aanvragen van project- en/of werkingssubsidies. In totaal zijn er nu 96 erkende cultureel-erfgoedorganisaties die een collectie beheren. Het gaat om 19 culturele archiefinstellingen, 10 erfgoedbibliotheken en 67 musea.

De bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Brussel, dat een departement is van de Erasmushogeschool Brussel, kent een lange geschiedenis. Ooit ontstaan als één organisatie, evolueerde de werking van het Koninklijk Conservatorium Brussel door de taalwetgeving (1966) naar twee autonome conservatoria, een Nederlandstalige en een Franstalige. Sindsdien hebben beide instellingen hun eigen pedagogisch profiel maar in tegenstelling tot een splitsing beslisten de conservatoria om de gemeenschappelijke bibliotheekcollectie die tot dan toe was opgebouwd als een geheel collegiaal te bewaren en te beheren. Daarnaast bouwde elk conservatorium na de splitsing een eigen collectie uit.

Sven Gatz: “Het Koninklijk Conservatorium Brussel bewaart en beheert de grootste muziekcollectie van België. Er is vooral bladmuziek aanwezig, maar ook literatuur over muziek, opnames en iconografie. Door aan de bibliotheek een kwaliteitslabel toe te kennen, verzekeren we beter haar toekomst.”

De bibliotheek beschikt over een belangrijke, internationaal georiënteerde erfgoedcollectie met origineel en zelfs uniek bronnenmateriaal. De erfgoedcollectie omvat stukken vanaf de 16de eeuw tot heden. Het zwaartepunt van de verzameling is Duitse en Italiaanse muziek uit de 18e eeuw. Daarnaast is er ook ruime aandacht voor het lokaal erfgoed met muziek van Vlaamse en Belgische componisten vanaf de 19e eeuw.

 

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel