België sterke gangmaker voor cultuur in Europa

Europa ondersteunt cultuur. Tussen 2014 en 2020 maakt de Europese Commissie 455 miljoen euro vrij om met het programma Creative Europe uitwisseling en samenwerking tussen kunstenaars en culturele spelers doorheen Europa aan te moedigen. Het Vlaamse en Franstalige culture veld scoort hoog binnen dit culturele programma. De afgelopen vier jaar konden 121 culturele organisaties uit België deelnemen, als projectleider of partner. Dat bleek op een netwerkdag voor de sector in Bozar, georganiseerd door de ministers Sven Gatz en Alda Greoli.

Vandaag verzamelden in Bozar in Brussel 150 culturele spelers uit het Vlaamse en Franstalige veld. In de geest van het Cultureel Samenwerkingsakkoord tussen beiden Gemeenschappen organiseerden de Creative Europe Culture Desks van beide Gemeenschappen en Kunstenpunt een inspiratiedag rond Creative Europe. Tijdens de ochtendsessies georganiseerd door Kunstenpunt konden de deelnemers hun kennis rond publieksontwikkeling, talentontwikkeling en mobiliteit delen met de brede cultuursector.

Met het initiatief willen beide Ministers de culturele en creatieve organisaties in het land inspireren om de Europese kansen te benutten. Organisaties kregen de kans kennis te maken met verschillende projecten en tegelijk contacten te leggen voor de volgende indienronde. België is sterk aanwezig binnen het Creative Europe Programma. De afgelopen vier jaar waren Belgische culturele organisaties betrokken in maar liefst 92 van de 313 geselecteerde projecten, dat is 29,4% van het totaal. De projecten staan voor 121 Belgische partners die samenwerkten met in totaal 695 partners uit één van de 38 andere landen, voor een totaalbedrag van 79 miljoen euro.

Tussen 2014 en 2016 bekleedde België de 6de plaats op de lijst van landen met het hoogst aantal partnerships (na Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk). Naar aantal middelen die de samenwerkingsverbanden vertegenwoordigen, komt België zelfs op de tweede plaats.

Minister Gatz: “Het zijn cijfers waar we terecht trots op mogen zijn. Binnen Creative Europe zijn er duizenden subsidieaanvragen en de selectie is veeleisend. Dat we zo sterk aanwezig zijn, toont ons geloof in een Europa van de culturen. Tegelijk vormt het een bewijs dat onze culturele initiatieven staan voor internationale kwaliteit. Internationale partners waarderen het vakmanschap en de professionele aanpak van onze kunstenaars, producenten en organisatoren.”

Onder de projecten zitten grote spelers. De AB trekt bvb. een Europees muziekplatform en Théatre National brengt Europese theaters samen voor een project rond “short format” theater. Vanuit de vruchtbare culturele humuslaag zijn ook veel kleinere cultuurspelers sterk aanwezig. Zo is er het Kikk Festival dat digitale kunstwerken maakt, samen met organisaties uit Nederland, Frankrijk en Togo. Zonzo Compagnie zette met cultuurhuizen uit Portugal, Noorwegen, Frankrijk, Spanje, Griekenland en Duitsland het avontuurlijke muziekfestival Big Bang op, voor en door kinderen.

Alda Greoli: “Het is belangrijk dat ook bij volgende aanvraagrondes onze culturele organisaties sterk betrokken blijven en voluit kiezen voor samenwerking binnen Europa. Het is niet enkel verrijkend voor hun eigen werking. Onze culturele organisaties spelen zo ook een belangrijke rol in het positief verbinden van de burgers met Europa. Het debat over en de betrokkenheid bij onze gemeenschappelijke culturele rijkdom en culturele diversiteit van Europa wordt ermee gevoed.”

Beide ministers ijveren er voor dat Europa binnen zijn kaderprogramma’s voldoende middelen blijft uittrekken voor culture samenwerking. De gesprekken en onderhandelingen over de financiële kaders na 2020 zijn gestart. Ook culturele organisaties kunnen hun stem laten horen in dit debat. Tot 8 maart 2018 loopt de openbare raadpleging over EU-fondsen, zoals dit van Creative Europe. Verdere informatie is te vinden op de website van Creative Europe of die van de Creative Desks van beide Gemeenschappen.

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Jérôme Hardy Porte-parole de la Ministre Alda Greoli
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Jérôme Hardy Porte-parole de la Ministre Alda Greoli
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel