38 miljoen euro meer voor Cultuur dankzij Tax shelter podiumkunsten

De invoering van de tax shelter voor de podiumkunsten is een jaar oud. Op basis van een rapport van het departement CJM blijkt dit startjaar zeer succesvol te zijn geweest. Er waren 204 aanvragen van Vlaamse podiumkunstenorganisaties, voor producties in alle disciplines maar vooral klassieke muziek en theater, voor een ingeschatte totale bruto investering van 38,8 miljoen euro.

De tax shelter voor audiovisuele producties is een systeem waarbij investeerders een fiscaal voordeel kunnen genieten. Het bestaat sinds 2004 en leverde al voor honderden miljoenen investeringen op. Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz en zijn Franstalige collega Alda Greoli stelden federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt voor om die tax shelter ook open te stellen voor de podiumkunsten (ballet, dans, klassieke muziek, musical, muziektheater, opera, theater en totaalspektakel). Dat gebeurde bij wet op kerstdag 2016.

Het departement CJM heeft, een jaar nadat het systeem in werking is getreden, een eerste rapport klaar over de resultaten van Vlaamse aanvragers. De opbrengsten van deze tax shelter zijn immers nog onder voorbehoud, omdat ze gebaseerd zijn op de ramingen die werden ingediend bij de aanvraag tot erkenning. Een behoorlijk deel van de investeringen zal pas effectief in 2018 gebeuren. Voor 2017 ziet die verdeling per discipline in aantal aanvragen en geraamde bruto investeringen er dan als volgt uit:

Ballet

10

   4.90 %

 

5.127.935,00

 13,22 %

Dans

11

   5,39 %

 

1.677.446,01

   4,32 %

Klassieke Muziek

64

 31,37 %

 

2.865.898,33

   7,39 %

Musical

16

   7,84 %

 

10.093.009,42

 26,02 %

Muziektheater

26

 12,75 %

 

2.866.618,70

   7,39 %

Opera

15

   7,35 %

 

9.251.628,00

 23,85 %

Theater

49

 24,02 %

 

3.547.507,19

   9,14 %

Totaalspektakel

13

   6,37 %

 

3.364.569,00

   8,67 %

Totaal

204

100,00%

 

38.794.611,65

100,00 %

Uit de tabel kunnen we concluderen dat bijna één derde van de aanvragen betrekking heeft op klassieke muziek. Theaterproducties komen op de tweede plaats. Bij de geraamde bruto investeringen steken vooral musicalproducties en opera, elk met ongeveer een kwart van het totaalbedrag, boven de rest uit.

Sven Gatz: “Aanvankelijk waren sommigen in de cultuursector een beetje argwanend over deze nieuwe tax shelter. Ze vreesden dat vooral de groten ervan zouden genieten en dat vooral private productiefirma’s er hun voordeel mee zouden doen en vzw’s veel minder. Maar die vrees is niet gegrond: 112 aanvragen, of meer dan de helft van het totaal, werden ingediend door een twintigtal vzw’s. Daarvan worden 24 vzw’s via het kunstendecreet gesubsidieerd en dat gaat zowel om kleine als om grotere organisaties. Hun ingeschatte investering bedraagt meer dan 11 miljoen euro. Ik hoop dat de organisaties die tot nog toe aarzelden om in deze vorm van aanvullende financiering mee te stappen, op grond van deze mooie resultaten snel mee op de kar van de tax shelter springen.”

Contacteer ons
Peter Dejaegher Raadgever Communicatie Sven Gatz, Kabinet Gatz
Peter Dejaegher Raadgever Communicatie Sven Gatz, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel