3,5 miljoen voor Brusselse sportclubs die zich tot jongeren richten

De Brusselse regering heeft voor 3,5 miljoen euro subsidies goedgekeurd die bestemd zijn voor ongeveer 200 Brusselse sportverenigingen die zich in het seizoen 2022-2023 tot jongeren richten. De geselecteerde projecten zullen bijdragen aan het nationale en internationale imago van het Gewest. Ze zullen ook een typische Brusselse identiteit versterken waar solidariteit, emancipatie, integratie en diversiteit centraal staan.

Het basisidee achter deze subsidielijn is dat sport en sporten niet enkel belangrijk en gezond zijn in een stedelijke omgeving, maar ook bijdragen aan de versterking van de sociale cohesie en de aantrekkingskracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sport stimuleert bovendien de maatschappelijke integratie van jongeren.

“Ook dit jaar werd de projectoproep toegespitst op de mogelijkheid om via clubs en hun activiteiten een Brusselse identiteit op te bouwen en bij te dragen tot een positief imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zelfs ver erbuiten”, zegt Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor het Imago van Brussel. “Er zijn wel voorwaarden aan verbonden: zo moet het Gewest uitdrukkelijk vermeld staan op de infrastructuur van de club, in de gevoerde communicatie en op de uitrusting van de spelers. De vereniging moet zich dus als een Brusselse club profileren.”
“Sport helpt jongeren om zelfvertrouwen te kweken, maar brengt hen ook waarden bij, zoals teamgeest, doorzettingsvermogen, discipline en fair-play. Als minister-president vind ik het belangrijk om projecten waardoor onze Brusselse jongeren zich kunnen ontwikkelen en emanciperen, te ondersteunen. Daarom financier ik ook dit jaar zeer graag een projectoproep die kansen biedt om vorm te geven aan een Brusselse identiteit en ben ik bijzonder trots om de jongerenopleiding van zowel professionele clubs als tal van liefhebbersverenigingen in alle sporttakken zo een duwtje in de rug te geven,” aldus minister-president Rudi Vervoort.

Om daarbij behulpzaam te zijn ontvangen de geselecteerde verenigingen een dynamic.brussels-promotiepakket. Met het oog op de city marketing van het Gewest helpt dit om de visuele identiteit van het programma in de verf te zetten.

De steun vanuit de Brusselse regering is nodig omdat de sportwereld ook in Brussel zware gevolgen heeft ondervonden van de COVID-19-crisis. Sommige sporten, zoals de contactsporten, werden daarbij harder getroffen dan andere. De ondersteuning zal daarom niet enkel voor de korte termijn, maar ook voor de komende jaren volgehouden worden.

De lijst van geselecteerde sportverenigingen vindt u in bijlage.

 

Story image

 

sport-22-23.pdf 462 KB
Peter Dejaegher Woordvoerder / porte-parole a.i.

 

 

 

Imago van Brussel
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel