3,5 miljoen voor Brusselse sportclubs die zich tot jongeren richten

3,5 miljoen voor Brusselse sportclubs die zich tot jongeren richten

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zijn goedkeuring gehecht aan de toekenning van een budget van 3,5 miljoen euro subsidies aan 213 Brusselse sportverenigingen die zich tot jongeren richten in het seizoen 2023-2024. De geselecteerde projecten zullen bijdragen aan het nationale en internationale imago van het Gewest en de versterking van een typische Brusselse identiteit waar solidariteit, emancipatie, integratie en diversiteit centraal staan.

In 2006 startte de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een subsidielijn op die zich op de ontwikkeling van sportopleidingen voor jongeren richtte. De regering vertrok van het uitgangspunt dat sport en sporten niet enkel onmisbaar en heilzaam zijn in een stedelijke omgeving, maar ook bijdragen aan de versterking van de sociale cohesie en de aantrekkingskracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In 2023 ontving het Gewest 227 aanvragen, waarvan er 14 werden afgewezen.

“Sport stimuleert de maatschappelijke integratie van jongeren”, aldus Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor het Imago van Brussel. “En door sportverenigingen te ondersteunen, promoot de regering ook het imago van het Brussels Gewest. Want het Gewest moet vermeld staan op de infrastructuur van de club, in de visuele communicatie en op de uitrusting van de spelers. Met andere woorden: de vereniging moet zich als een Brusselse club profileren.”
“Ik ben bijzonder blij dat we ook dit jaar een projectoproep financieren die inwerkt op de mogelijkheden om te bouwen aan een Brusselse identiteit voor de clubs en hun activiteiten en dat we zo een positief imago van het Gewest kunnen uitdragen, in Brussel zelf maar vooral daarbuiten”, voegt Brussels minister-president Rudi Vervoort daar aan toe. “Tegelijk ben ik ook trots dat wij een bijdrage kunnen leveren aan de vorming van jongeren in de professionele clubs maar ook in de talloze amateurclubs van de verschillende sportdisciplines.”

De geselecteerde projecten werden in verschillende categorieën ondergebracht, van initiatieven van sportclubs uit nationale en Europese divisies met een grote uitstraling op het Brussels imago, over projecten met een gewestelijk of bovenlokaal karakter, tot projecten van amateurclubs en lokale initiatieven.

Om het Brussels Gewest en de visuele identiteit van het programma in de verf te zetten op hun evenementen of georganiseerde activiteiten ontvangen de geselecteerde verenigingen ook een promopakket “dynamic.brussels”.

Zie hieronder de lijst met geselecteerde verenigingen:

Sport24.pdf 470 KB
Peter Dejaegher Woordvoerder / porte-parole a.i.
Imago van Brussel
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel