3,5 miljoen voor Brusselse sportclubs die zich tot jongeren richten

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zijn goedkeuring gehecht aan de toekenning van een budget van 3,5 miljoen euro subsidies aan ongeveer 200 Brusselse sportverenigingen die zich tot jongeren richten in het seizoen 2021-2022. De geselecteerde projecten zullen bijdragen aan het nationale en internationale imago van het Gewest en de versterking van een typische Brusselse identiteit waar solidariteit, emancipatie, integratie en diversiteit centraal staan.

Het basisidee achter deze subsidielijn is dat sport en sporten niet enkel belangrijk en gezond zijn in een stedelijke omgeving, maar ook bijdragen aan de versterking van de sociale cohesie en de aantrekkingskracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sport stimuleert bovendien de maatschappelijke integratie van jongeren.

Deze ondersteuning van sportverenigingen voor jongeren helpt de gewestelijke doelstelling om het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te promoten en zijn identiteit verder te ontwikkelen.

“Ook dit jaar werd de projectoproep toegespitst op de mogelijkheid om via clubs en hun activiteiten een Brusselse identiteit op te bouwen en bij te dragen tot een positief imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zelfs ver erbuiten”, zegt Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor het Imago van Brussel. “Zo moet het Gewest uitdrukkelijk vermeld staan op de infrastructuur van de club, in de gevoerde communicatie en op de uitrusting van de spelers. De vereniging moet zich dus als een Brusselse club profileren. Projecten die op bevredigende wijze aan deze voorwaarde voldoen, kregen voorrang bij de verdeling van de subsidies.”
“Ik ben bijzonder blij dat we ook dit jaar een projectoproep financieren die inwerkt op de mogelijkheden om te bouwen aan een Brusselse identiteit voor de clubs en hun activiteiten en dat we zo een positief imago van het Gewest kunnen uitdragen, in Brussel zelf maar vooral daarbuiten.”, zegt Brussels minister-president Rudi Vervoort. “Tegelijk ben ik ook trots dat wij een bijdrage kunnen leveren aan de vorming van jongeren in de professionele clubs maar ook in de talloze amateurclubs van de verschillende sportdisciplines.”

De geselecteerde verenigingen ontvangen een dynamic.brussels-promotiepakket met het oog op de city marketing van het Gewest en om de visuele identiteit van het programma in de verf te zetten. De projecten werden in verschillende categorieën verdeeld: initiatieven van voetbalclubs, basketbalclubs en hockeyclubs die actief zijn in een nationale klasse (eerste, tweede of derde divisie) en in Europese competities, waardoor hun impact op het Brussels imago nationaal en internationaal is. In deze groep werden 20 projecten geselecteerd voor een totaal budget van 1.347.500 euro.

Verder komen ook projecten met een gewestelijk of bovenlokaal karakter in aanmerking, waarvan de reikwijdte het niveau van een amateurclub overstijgt en die een impact hebben gedurende een langere periode. Ook in deze groep werden 20 initiatieven geselecteerd, voor een totaal budget van 800.000 euro.

Tenslotte zijn er nog 161 projecten geselecteerd van Brusselse amateurclubs en van lokale initiatieven die sportactiviteiten voor jongeren organiseren, voor een totaalbedrag van 1,35 miljoen euro.

Story image
Geselecteerde verenigingen (FR) geselecteerde verenigingen.pdf - 195 KB
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel