105.000 Brusselse gezinnen hebben hun schoolpremie van 100 euro per kind ontvangen

De schoolpremie van 100 euro per kind, die net voor het zomerreces goedgekeurd werd, werd gestort aan de meest kwetsbare Brusselse gezinnen. Dit bedrag moet de ouders helpen om de uitgaven voor het nieuwe schooljaar te financieren.

Een nieuw schooljaar is voor de gezinnen vaak synoniem met grote uitgaven. Dit jaar vindt die start bovendien plaats in een context waarin de crisis als gevolg van het coronavirus de situatie van veel gezinnen nog verslechterd heeft.

Uit een recente peiling blijkt overigens dat de coronaviruscrisis en de tijdelijke werkloosheid die zij tot gevolg had, de financiële kloof tussen gezinnen met en zonder kinderen alleen maar groter maakt. 61% van de gezinnen met kinderen maakt zich zorgen over hun financiële situatie wegens de maand september en het begin van het nieuwe schooljaar. Bij de gezinnen zonder kinderen bedraagt dat percentage 38%.

Om de meest kwetsbare Brusselse gezinnen (die reeds verhoogde gezinsbijslagen genieten) te ondersteunen, hebben zij een uitzonderlijke premie van 100 euro per kind ontvangen. In Brussel gaat het om 105.000 gezinnen en meer dan 200.000 kinderen.

“In een gewest waar 1 op de 5 kinderen in armoede leeft en waar de gezondheidscrisis de armoede van de Brusselaars nog vergroot heeft, moeten wij de meest kwetsbaren onder ons ondersteunen en beschermen. Deze solidaire maatregel dient om meer dan 200.000 Brusselse kinderen de kans te geven om het nieuwe schooljaar te starten met alles wat ze nodig hebben in hun etui en in hun schooltas om goed te kunnen leren”, verklaart Bernard Clerfayt.
“Een bijkomende bijslag voor de meest kwetsbare gezinnen in september, bij het begin van een nieuw schooljaar, kan helpen bij het doorkomen van de moeilijke maanden. Het voordeel van het huidige model van gezinsbijslagen is dat de gezinnen die reeds een sociale bijslag ontvangen, gekend zijn bij het overheidsfonds Famiris en bij de vier private kinderbijslagfondsen. Als later blijkt dat andere gezinnen eveneens recht hadden op deze bijslag, zal dat uiteraard aangepast worden. Dank aan de kinderbijslagfondsen om deze operatie op korte termijn mogelijk te hebben gemaakt”, aldus Sven Gatz.
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole

Pauline LORBAT - woordvoerder - Kabinet Bernard CLERFAYT

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel