Persuitnodiging lancering 'PILOOTPROJECTEN STUDENTEN MAKEN STAD'

Dinsdag 24 mei 2016 — Op 31 mei 2016 lanceert Vlaams minister van Brussel Sven Gatz de ‘Pilootprojecten Studenten maken Stad’, met een oproep aan het adres van bouwheren en partners om vernieuwende projecten voor studentenhuisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te realiseren.

De Pilootprojecten zijn een instrument dat door de Vlaams Bouwmeester werd ontwikkeld om kennisopbouw rond urgente thema’s binnen het beleid te koppelen aan de realisatie van grensverleggende voorbeeldprojecten. De Pilootprojecten ‘Studenten maken stad’ zijn het resultaat van een samenwerking tussen Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Sven Gatz, de Brusselse servicedesk voor studenten Br(ik, de Vlaamse en de Brusselse Bouwmeester.

Tijdens deze namiddag zal de voorstudie, uitgevoerd door URA Yves Malysse Kiki Verbeeck/Rebelgroup, worden toegelicht en zal er aan de hand van inspirerende projecten worden stilgestaan bij de ambities van de Pilootprojecten ‘Studenten maken stad’. Dit onderzoek zal een bron van inspiratie vormen voor de selectie van drie pilootprojecten. Ook het concrete procesverloop en de praktische informatie met betrekking tot het indienen van kandidaturen wordt uiteengezet. We sluiten de namiddag af met een receptie.

U kan zich inschrijven via deze link.

Een routebeschrijving naar Campus Bloemenhof vindt u hier

Programma

  • 15u00    Ontvangst
  • 15u10    Inleiding (10min) Stefan Devoldere, wnd. Vlaams Bouwmeester
  • 15u20    Presentatie verkennend onderzoek ‘5 kansen voor Brussel’ (30min) Yves Malysse, URA
  • 15u50    Project Arcueil, résidence étudiante Parijs (frans) (30min) Antoine Viger-Kohler of Pierre Alain Trévelo, TVK
  • 16u20    Project Gate 15, huisvestings- en ontmoetingsinfrastructuur voor studenten in Antwerpen (30min) Steven Decloedt, AG VESPA
  • 16u50    Toelichting reglement Pilootprojecten (10min) Annelies Augustyns, procescoördinator Team Vlaams Bouwmeester
  • 17u00    Slotwoord (10min) Sven Gatz, Vlaams Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
  • 17u10    vragen / receptie